html5特效-全屏幻灯片切换动画,支持拖拽

html5 7年前 (2016) 工具猫
2,672 0

html5全屏幻灯片切换动画的特效,支持拖拽,完整源码下载地址: http://pan.baidu.com/s/1nvwcLxJ 密码: dmgr

效果预览图如下:

html5特效-全屏幻灯片切换动画,支持拖拽

全屏幻灯片切换动画,支持拖拽

index.js部分代码:

$(document).ready(function() {
 
 var $slider = $(".slider"),
   $slideBGs = $(".slide__bg"),
   diff = 0,
   curSlide = 0,
   numOfSlides = $(".slide").length-1,
   animating = false,
   animTime = 500,
   autoSlideTimeout,
   autoSlideDelay = 6000,
   $pagination = $(".slider-pagi");
 
 function createBullets() {
  for (var i = 0; i < numOfSlides+1; i++) { var $li = $("<li class='slider-pagi__elem'></li>"); $li.addClass("slider-pagi__elem-"+i).data("page", i); if (!i) $li.addClass("active"); $pagination.append($li); } }; createBullets(); function manageControls() { $(".slider-control").removeClass("inactive"); if (!curSlide) $(".slider-control.left").addClass("inactive"); if (curSlide === numOfSlides) $(".slider-control.right").addClass("inactive"); }; function autoSlide() { autoSlideTimeout = setTimeout(function() { curSlide++; if (curSlide > numOfSlides) curSlide = 0;
   changeSlides();
  }, autoSlideDelay);
 };
 
 autoSlide();
 
 function changeSlides(instant) {
  if (!instant) {
   animating = true;
   manageControls();
   $slider.addClass("animating");
   $slider.css("top");
   $(".slide").removeClass("active");
   $(".slide-"+curSlide).addClass("active");
   setTimeout(function() {
    $slider.removeClass("animating");
    animating = false;
   }, animTime);
  }
  window.clearTimeout(autoSlideTimeout);
  $(".slider-pagi__elem").removeClass("active");
  $(".slider-pagi__elem-"+curSlide).addClass("active");
  $slider.css("transform", "translate3d("+ -curSlide*100 +"%,0,0)");
  $slideBGs.css("transform", "translate3d("+ curSlide*50 +"%,0,0)");
  diff = 0;
  autoSlide();
 }

 function navigateLeft() {
  if (animating) return;
  if (curSlide > 0) curSlide--;
  changeSlides();
 }

 function navigateRight() {
  if (animating) return;
  if (curSlide < numOfSlides) curSlide++;
  changeSlides();
 }

 $(document).on("mousedown touchstart", ".slider", function(e) {
  if (animating) return;
  window.clearTimeout(autoSlideTimeout);
  var startX = e.pageX || e.originalEvent.touches[0].pageX,
    winW = $(window).width();
  diff = 0;
  
  $(document).on("mousemove touchmove", function(e) {
   var x = e.pageX || e.originalEvent.touches[0].pageX;
   diff = (startX - x) / winW * 70;
   if ((!curSlide && diff < 0) || (curSlide === numOfSlides && diff > 0)) diff /= 2;
   $slider.css("transform", "translate3d("+ (-curSlide*100 - diff) +"%,0,0)");
   $slideBGs.css("transform", "translate3d("+ (curSlide*50 + diff/2) +"%,0,0)");
  });
 });
 
 $(document).on("mouseup touchend", function(e) {
  $(document).off("mousemove touchmove");
  if (animating) return;
  if (!diff) {
   changeSlides(true);
   return;
  }
  if (diff > -8 && diff < 8) {
   changeSlides();
   return;
  }
  if (diff <= -8) { navigateLeft(); } if (diff >= 8) {
   navigateRight();
  }
 });
 
 $(document).on("click", ".slider-control", function() {
  if ($(this).hasClass("left")) {
   navigateLeft();
  } else {
   navigateRight();
  }
 });
 
 $(document).on("click", ".slider-pagi__elem", function() {
  curSlide = $(this).data("page");
  changeSlides();
 });
 
});
版权声明:工具猫 发表于 2016-12-07 9:53:31。
转载请注明:html5特效-全屏幻灯片切换动画,支持拖拽 | 工具猫